Aktualitātes


Mācās skolotāji

Šī mācību gada laikā skolas pedagogi mācīsies pilnveidot savas prasmes pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā , vadīt prezentācijas, panākt vislabākos risinājumus jebkurā situācijā.

Mācīšanās procesu atbalstīs Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskais centrs projekta "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai".

25. oktobrī mācīšanās process aizsākās ar psiholoģes Ainas Poišas lekciju "Uzstāšanās knifiņi".


Seminārs speciālajiem pedagogiem

19. oktobrī skolā profesionālās pilnveides seminārā pulcējās 46 Rīgas vispārizglītojošo skolu speciālie pedagogi.

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Atbalsta nodaļas speciāliste- eksperte Vita Ukase iepazīstināja ar aktualitātēm speciālā pedagoga darba organizācijā, bet Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas juriste Laila Henzele izsacīja Tiesībsarga biroja redzējumu par speciālā pedagoga lomu skol, par sadarbību ar vecākiem un sadarbību ar citām institūcijām.

Semināra turpinājumā psiholoģe, mākslas terapeite Inese Skukovska iepazīstināja ar drāmas terapiju kā atbalsta punktu aydzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem.


"Profesiju sīrups"

Pļavnieku pamatskolā Karjeras nedēļas 2016 ietvaros norisinājās pasākums „Profesiju sīrups”, kurā dažādas profesijas prezentēja 4.klašu komandas. Mūsu skolas komanda „Autoprieks” turējās braši un ieguva drosmīgākās komandas titulu. Paldies skolotājām R.Vjaterei un L.Ašmanei par komandas sagatavošanu pasākumam.


Foto izstāde "Kas ir laiks?"

13. oktobra pēcpusdienā skolas zālē notika Rīgas speciālo skolu un vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās izglītības programmas, audzēkņu foto izstādes – konkursa “Kā rit laiks?” noslēguma pēcpusdiena. Uz to ieradās fotogrāfiju autori, viņu pedagogi un vecāki.Atzinības rakstus par piedalīšanos saņēma visi konkursa dalībnieki, bet diplomus un balvas – trīs pirmo vietu ieguvēji katrā vecuma grupā.

Noslēguma pasākumā dalībnieki sociālās pedagoģes Signes Zeidakasvadībā veidoja interaktīvās gleznas un ar interesi klausījās metodiķes Jolantas Āboltiņas stāstījumu par fotoaparātiem un fotografēšanu pirms daudziem gadiem.

Izstādē varēja vērot arī mūsu skolas skolotāju uzņemtās fotogrāfijas, kas dažādos veidos parādīja laika ritējumu.

Konkursa dalībnieki atzina, ka konkurss bijis interesants un arī nākamgad viņi tajā piedalītos. Skanot grupas Līvi izpildītajai Laika dziesmiņai, pasākuma dalībnieki atvadījās ar vārdiem: “Uz redzēšanos nākamajā gadā, nākamajā konkursā!”


Rudentiņš - bagāts vīrs.

No 4.-7. oktobrim 4. a klasē tika rīkota izstāde "Rudentiņš- bagāts vīrs". Tajā aktīvi piedalījās visi skolēni. Izstādē varēja iepazīties ar ežu ģimeni, Lielo peli, meža rudens veltēm. Redzēt kārdinošo plombīra saldējumu un apskatīt daudzus citus darbus. izstāde "Rudentiņš - bagāts vīrs" ir kļuvusi par tradīciju klasē. Šogad tā tika rīkota jau piekto gadu.


Karjeras nedēļa 2016

Jau piekto gadu visā Latvijā organizē Karjeras nedēļas.

Šīs aktivitātes mērķis – paplašināt skolēnu redzesloku, iegūt priekšstatus par nākotnes iespējām, apzināties, ka veiksmīgas karjeras pamatā ir zināšanas, prasmes un iemaņas.

Karjeras nedēļa 2016
Karjeras nedēļa 2016

Seminārs turpinās.

5. oktobrī skolotāji psihiatra Jāņa Buša vadībā izzināja ņirgāšanās fenomenu skolā. Iepazinās ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) un nozares speciālistu sagatavoto mācību materiālu un filmām “Katrīna” un “Roberts”, kurās uzskatāmā un skolēniem saprotamā veidā skaidroti jautājumi, kas saistīti ar ņirgāšanos skolā un interneta vidē.

Mācību filmas, kuras pieejamas SPKC youtube.com kontā, adresētas ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem un vecākiem, mudinot atpazīt ņirgāšanos, pievērst tai pastiprinātu uzmanību un aktīvi iesaistīties situāciju risināšanā.

Seminārs turpinās.
Seminārs turpinās.

Skolotāju diena.

Paldies 9. klašu skolēniem par jauko dienu!


Pasaules lielākā mācību stunda.

Mūsu skolotāji piedalās UNESCO starptautiskajā izglītības akcijā Pasaules lielākā mācību stunda.

Šoreiz rādīja savas stundas Vita Bladiko un Uldis Veihmanis.

Vita Bladiko vadīja sociālo zinību stundu par veselības nozīmi katra cilvēka dzīvē.Bet Uldis Veihmanis vadīs latviešu valodas stundu Lībiešu valodas pēdas latviešu valodā.


Seminārs.

Š.g. 29. septembrī skolotāji piedalījās seminarā par profesionālo izdegšanu un tās profilaksi, un par pozitīvas skolēnu savstarpējo attiecību veidošanas nozīmi psihoemocionālās labklājības veicināšanai un ņirgāšanās profilaksei skolā.

Seminārs.
Seminārs.

Skatuves runas konkurss.

,,.. no grāmatām nāk laukā dzejas…”- teicis dzejnieks K.Skujenieks, šā gada un šā mēneša tā saucamais ,, apaļais” jubilārs (80).

Mēs aktīvi piedalījāmies septembra- Dzejas mēneša- norisēs četru nedēļu garumā: iepazināmies ar dažādu autoru dzeju, izvēlējāmies viena literāta daiļradi un izveidojām dzejas izlasi, iemācījāmies dzejoli un klasē sarīkojām pirmo konkursu, izvirzījām labāko runātāju uz Skatuves runas konkursu ,,Dzejas dienas-2016”, kas notika kā noslēguma pasākums 27. septembrī skolas aktu zālē un kur šogad vienlaicīgi piedalījās 1.-9.klašu skolēni, tādējādi ar interesi klausīdamies cits cita sniegumu.

Par šā gada izteiksmīgākajiem runātājiem tika atzīti 10 no 33 skolēniem: Ilmārs Šmits (1.p/ a kl.), M.Ķīsis un R.Luste (1.a kl.),L.Ījaba un I.Renmane (4.a kl.), A.Ivolga (4.b kl.),G.Riekstiņš (5.b kl.), M.Mišins (6.b kl.), D.Šteinbergs (7.a kl.), T.Konradi (9.a kl.). Mēģinājām arī iejusties dzejnieku lomā un paši sacerēt savus dzejoļus. Izdevās jauki, savus radošos darbus izlikām izstādē, bet pēc tam tie tiks pievienoti jau iepriekšējos gados iesāktajai skolēnu radošo sacerējumu grāmatai kā šā gada Dzejas dienu raža.

Paldies visiem dzejas mīļotājiem, kas darbojās un piedalījās no visas sirds un dvēseles!


Skolas darba plāns 2016./2017. mācību gadam

Seminārs rudenīgās noskaņās.

Rudenīgā pēcpusdienā, šī gada 22.septembrī Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā notika seminārs "Rīgas Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu skolotājiem". Šajā seminārā dalījos pieredzē ar Rīgas pilsētas skolotājiem, stāstot par Rēzeknes desmito starptautisko mākslinieku plenēru "Domas lidojums", kurā piedalījos kā plenēra dalībniece. Šādā plenērā ir brīnišķīgi papildināt savas profesionālās prasmes un zināšanas glezniecībā, lai vēlāk tās nodotu audzēkņiem un kolēģiem.

Rīgas Valda Avotiņa attīstības centra vizuālās mākslas skolotāja
Mg.art. Līga Jukša

Atbalstām kolēģus novados.

Šī gada 21. septembrī mūsu skolas metodiķe un speciālais pedagogs mg. paed. Jolanta Āboltiņa dalījās pieredzē par atbalsta sistēmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām Ropažu vidusskolā.

Apgūstam jaunas prasmes.

Nordplus Horizontal projekta "Interaktīvās grāmatas bērniem" ietvaros skolēni apgūst Locatify izstrādāto Goldworm platformu grāmatu veidošanai. Programma ļauj viegli un interaktīvi veidot pašiem savas grāmatas.

Olimpiskā diena.

Šī gada 23. septembrī mūsu skolā notika Olimpiskā sporta diena "Padod bumbu".

Galvenais šīs dienas ieguvums bija prasme dalīties komandās, atbalstīt un palīdzēt komandas biedram.


Sporta svētki stadionā.

Šī gada 15. septembrī mūsu skolas 5.-9. klašu meiteņu un zēnu komandas piedalījās reģionālā sporta centra “Ķengarags” BJC “Daugmale” sporta svētkos.

Zēni izcīnīja 1. vietu kopvērtējumā, bet meitenes 2. vietu kopvērtējumā.

Individuāli par čempionu kļuva Aleksandrs Alfjorovs, 2. vietu ieguva Krists Kalniņš, 3. vietu meitenēm ieguva Samanta Siliņa.

Sporta svētki stadionā.
Sporta svētki stadionā.
Sporta svētki stadionā.
Sporta svētki stadionā.
Sporta svētki stadionā.

Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.

Biedrība European Educational Circle,Erasmus KA2 projekta ietvaros, sadarbojoties ar dažādām Eiropas izglītības iestādēm, organizē seminārus pedagogiem par iekļaujošo izglītību.

13. septembrī skolas metodiķe un speciālais pedagogs mg. paed. Jolanta Āboltiņa vadīja lekciju 37 Eiropas skolu pedagogiem par tēmu “Atbalsta sistēma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”.

14. septembrī 26 pedagogi no Polijas, Rumānijas, Francijas, Itālijas, Portugāles, Grieķijas, apmeklēja skolu. Tikšanās mērķis bija iekļaujošās izglītības veicināšana valstī, tās pozitīvie un negatīvie aspekti. Tikšanos un diskusijas vadīja skolas direktore Irīda Jansone.

Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.

Tēva diena mūsu skolā

Tēva dienas izcelsmes valsts ir ASV, kur pirmo Tēva dienu svinēja 1910.gada 19.jūnijā Vašingtonā. Tēva dienas iniciatore ir Sonora Smārta Doda.

Eiropa oficiāli šo dienu svin pavisam nesen. Mūsu kaimiņi lietuvieši Tēva dienu svin 6.jūnijā, Igaunijā - 14.novembrī. Visvairāk pasaulē šo dienu svin jūnija trešajā svētdienā.

Latvijā Tēva dienu svin tikai neilgu laiku, tomēr ar katru gadu tā iegūst aizvien lielāku popularitāti. Šī diena ļauj iepriecināt tēti ar jaukām dāvanām un stiprināt tēva un bērnu saites.

Tēva diena
Tēva diena
Tēva diena

2016. gada Zinību diena.

Ar krāsainām asterēm un gladiolām un satraukumu pirmklasnieku un viņu vecāku acīs skolā ienāca 1.septembra rīts. Svinīgajā līnijā, kas šogad notika labiekārtotajā skolas iekšpagalmā, pulcējās skolēni, vecāki un skolotāji. Apsveikuma vārdus teica skolas direktore I. Jansone un vecāku pārstāvis. 9.klašu skolēni sveica pirmklasniekus, lasīja vēlējumus, kuri kopā ar baloniem tika palaisti gaisā. Svinīgi iezvanot jaunā mācību gada sākumu, skolēni devās uz pirmo stundu.

Vecākiem šajā laikā bija iespēja tikties ar skolas administrāciju un atbalsta personālu, lai runātu par sadarbības iespējām.

Izturību, pacietību un veiksmīgu sadarbību jaunajā mācību gadā!

1.sept
1.sept
1.sept
1.sept
1.sept
1.sept

ThingsGuideIndian Education BlogThingsGuide