Brīvprātīgā darba programmas projekts IZ-SPĒLE Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā – attīstības centrā tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Sadarbojoties ar mag. paed., režisori L. Smildziņu tiek piesaistīti brīvprātīgo darbam dažādu izglītības iestāžu studenti, kuri apguvuši improvizācijas  teātra spēļu metodes. Divas reizes mēnesī brīvprātīgie darbojās ar pusaudžu mērķgrupu (5.- 8.klašu skolēniem) kopā ar skolas atbalsta personālu.
 

Jūnija pirmajā nedēļā Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs organizē pedagogu profesionālās pilnveides kursus „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Iekļaujošās izglītības veicināšana valstī” (36 st.).

Kursos iekļautās tēmas:

  • Speciālās izglītības attīstības politika Latvijā; speciālās pamatizglītības programmas īstenošanas pamatnosacījumi; Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra veidošanas mērķi, uzdevumi priekšnoteikumi izglītojamo integrācijai vispārizglītojošajā skolā;

  • Izglītojamo psihopataloģija un attīstības traucējumu klīniskais raksturojums; psihiskās attīstības aizture, tās definīcija un izpausmes veidi; hiperaktivitāte un agresivitāte bērnu un pusaudžu vecumā; psihologa, skolotāju un vecāku sadarbība izglītojamo uzvedības problēmu risināšanā; sadarbība ar ģimenēm, kurās aug izglītojamie ar īpašajām vajadzībām, ētiskie, psiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti bērna potenciāla veidošanā;

  • Mācību un audzināšanas darba organizācija izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; problēmbērnu raksturīgākās īpašības un to cēloņi; mācību grūtību un traucējumu pedagoģiski psiholoģiskās korekcijas nostādnes mācību priekšmetos sākumskolā un pamatskolā; intensīvās lasītmācīšanas praktiskais pielietojums;

  • Dalīšanās pieredzē.

Šogad dalībai kursos pieteicās trīsdesmit viens pedagogs, visvairāk klausītāju ir no Olaines novada (9) un Rīgas (7), tiek pārstāvēti Aknīstes, Alojas, Mārupes, Mazsalacas, Ozolnieku, Rēzeknes, Rugāju, Tukuma un Valmieras novadi. Kursantu visū ir arī pašu skolotāji, kuri strādā pie mums pirmo gadu.

KURSU “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Iekļaujošās izglītības veicināšana valstī” (A – 36 stundas) 2015. GADĀ NO 1. - 5. JŪNIJAM PLĀNOJUMS _(*.pdf)

 

21. maijā šī jaukā skolēnu kompānija un skolotājas Inga Pekša un Dace Eisaka piedalījās ikgadējā pasākumā „Talantu, tradicionālās un netradicionālās modes skate”, kas notika Rīgas 5. speciālajā internātpamatskolā. Meitenes demonstrēja savu šūto tērpu kolekciju „Četri gandrīz balti krekli” un „Minikoris” kopā ar visiem svētku dalībniekiem izpildīja latviešu tautasdziesmu „Bēdu manu, lielu bēdu”, kurā demonstrēja arī savu māku spēlēt dažādus latviešu tautas skaņurīkus.

Visi pasākuma dalībnieki tika apbalvoti ar interesantām un ļoti gardām balvām. Ar nepacietību jau gaidām nākamā gada skati!

Skolotājas Dace Eisaka un Inga Pekša

modes

 

 

 

         2015. gada 17. maijā notika Lattelecom Rīgas maratons. Lepojamies ar mūsu skolas skolotājiem, kas tajā piedalījās.

Apsveicam skolas ārsti – psihiatri Ingu Zārdi veiksmīgu rezultātu 10 km distancē un skolas psiholoģi – Initu Kriškovsku 5km distancē. 

 10383901 566129800191504 5098492838229893123 n11258560 976151609084375 1561745145 n

 

         Šajā mācību gadā skolas karjeras darba organizatore A.Arbidāne un sociālais pedagogs S.Zeidaka apguva alternatīvas darba metodes karjeras izaugsmes darbā ar izglītojamajiem. Jaunās darba metodes tika aprobētas klašu kolektīvos.

Projekta noslēguma pasākumā piedalījās pedagogi un skolēni no projektā iesaistītajām skolām.

 

<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 32