Katru gadu Ziemassvētku gaidīšanas laikā notiek 5.-9. klašu čaklāko skolēnu tikšanās ar skolas direktori. Šogad klašu kolektīvus pārstāvēja:

 • 5.a klase – Aigars Antonovs;
 • 5.b klase – Krists Jānis Reinis;
 • 6.a klase – Eduards Dolgopolovs;
 • 6.b klase – Armands Rozenbergs;
 • 6.c klase - Toms Konrādi;
 • 7.a klase – Ralfs Alberts Doinats;
 • 7.b klase Andrejs Rožakmens;
 • 8.a klase – Roberts Krūmiņš;
 • 8.b klase – Andris Dmitračenoks;
 • 9.a klase – Adrians Stūrāns;
 • 9.b klase – Jānis Ozoloņš.

Skolēni ar ieinteresētību stāstīja par skolas dzīvi. Izteica priekšlikumus ikdienas darba uzlabošanai. Vēlēja viens otram skaistus Ziemassvētkus un ražīgu Jauno gadu!

skoleni

 

 No 2013. - 2015.gadam notiek Leonardo Da Vinči Mūžizglītības programmas projekta „Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” („Fascinating ICT tools for people with disabilies (FIT)” realizācija. Projekta mērķis ir attīstīt un nodrošināt IT rīkus, kas sastāv no dažādiem moduļiem: izglītības uzdevumiem un konsultācijām, interaktīvām filmām, semināriem par mākslas terapiju u.c. Interneta portāla moduļi būs vērsti arī uz terapeitu, skolotāju un citu izglītojamo sadarbības attīstību.

No 7.–11.novembrim Rybnik (Polija) notika FIT projekta 1.partnerības tikšanās, kuras mērķis bija iepazīšanās ar iesaistīto partneru organizācijām: INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM ( Portugāle), Initiatives for Civil Society (Bulgārija), Associazione VIAINDUSTRIAE ( Itālija), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umuslowym (Polija) un Sociālās Inovācijas Centrs (Latvija). Pateicoties Sociālās inovācijas centram arī mūsu skolai ir dota iespēja piedalīties šajā projektā. RVAPS - AC pārstāvēja sociālais pedagogs Signe Zeidaka.

Projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar partnerības skolas  - Zespol Szkol nr.6, w Rybniku -  pieredzi un izmantotajām terapijas metodēm darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

Aprakstu sagatavoja sociālais pedagogs S.Zeidaka 

kopbilde

 

                 18. novembris Latvijas Republikas dzimšanas diena.  Latvija  - tie esam mēs, valsts iedzīvotāji! Latvija kļuvusi par brīvu, demokrātisku un uzticamu valsti, kuras iedzīvotāji paši var lemt, kā celt un veidot to, kā padarīt Latviju par turīgu, taisnīgu un laimīgu zemi. Latvijai nepieciešami gudri, veiksmīgi un laimīgi cilvēki.

                Svētku reizē gribas novēlēt katram atrast svētku sajūtu sevī un māju sajūtu Latvijā! Svinēsim svētkus kopā  - ar sveču liesmiņām logos, dziedot valsts himnu, skatoties salūtu un apzinoties, ka esam viens vesels.

            Sakarā ar Latvijas valsts 95. dzimšanas dienu  sekojošiem Rīgas Valda Avotiņa –attīstības centra skolēniem par apzinīgu mācību darbu , par aktivitāti skolas sabiedriskajā darbā pārstāvēt savas klases kolektīvu un nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa

1.p klase          Diāna Dubrovska

1.a klase          Ralfs Migals

1.b klase          Jasins Ādams Radzinskis

2.a klase          Daniels Zemmens

2.b klase          Elizabete Veide

3.a klase          Artūrs Brigmanis

3.b klase          Rūdolfs Zilvers

4.a klase          Lina Sinkevičiute

4.b klase          Edgars Aleksejevs

5.a klase          Aigars Antonovs

5.b klase          Elvīra Verečinska

6.a klase          Dairis Rihards

6.b klase          Kārlis Mežāks

6.c klase          Daniela Sapnova

7.a klase          Nauris Krastiņš

7.b klase          Vadims Borisenoks

8.a klase          Hugo Vilhelms Šulcs  

8.b klase          Melisa Mazure

9.a klase          Daira Novika

9.b klase          Laura Kurte

            Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra direktores I. Jansones rīkojums

Nr 01-15/135 no 2013.gada 14. novembra.

 

       No 28.oktobra līdz 2.novembrim projektā iesaistīto 7 valstu pārstāvjus uzņēma sadarbības partneri no Ankaras (Turcija) Mahir Baser pamatskolas.
Gatavojoties šai tikšanās reizei, visu sadarbības skolu skolēni gatavoja prezentācijas par savas valsts nacionālajiem svētkiem un ēdieniem.Ar sagatavotajām prezentācijām tika iepazīstināti sadarbības vizītes dalībnieki.
Tikšanās reize bija ieplānota,lai vizītes dalībniekiem būtu iespēja pavērot Turcijas valsts 90 gadadienas svinības. Apbrīnojama ir turku tautas mīlestība un cieņa pret saviem vadoņiem un vēsturi.
Nākošā darba vizīte ieplānota Prāgā no 17.-21. martam.

A.Arbidāne - Comenius projekta skolas darba grupas dalībniece.

 
          Mēs esam viena sabiedrība, bet tas nenozīmē, ka visi esam vienādi. Demokrātiskā valstī katrs cilvēks ir svarīgs, vērtīgs un neatkārtojams, ikviens tiek pieņemts, atbalstīta tiek dažādība.

Izglītības likums, kā arī citi likumdošanas un normatīvie akti nosaka vienlīdzīgas iespējas iegūt izglītību katram bērnam. Katram skolēnam tiek dota iespēja iegūt savām spējām un vajadzībām atbilstīgu izglītību, attīstīt savus talantus. Ikvienam skolēnam ir svarīgi saņemt tādu atbalstu, lai varētu piedalīties, līdzdarboties un gūt sasniegumus mācībās, apgūt programmu un vēlāk – izvēlēto profesiju.
        Ja skolēnam ir mācīšanās traucējumi, tad ļoti svarīga ir savlaicīga mācību traucējumu diagnostika un korekcija, kas palīdz labāk pārvarēt un kompensēt mācīšanās traucējumu izraisītās grūtības. Mācīšanās grūtības izpaužas kā pazeminātas bērnu spējas saklausīt, runāt, lasīt, rakstīt vai izdarīt matemātiskus aprēķinus. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ir svarīgi laikus identificēt bērnus ar mācīšanās traucējumiem, ir to nelabvēlīga ietekme uz bērna emocionālo stāvokli un uzvedību. Mācīšanās traucējumi izraisa sliktas sekmes, pazeminās bērna pašvērtējums, rodas emocionālas un uzvedības problēmas, konflikti ar vecākiem, skolotājiem un vienaudžiem. 
       Lai prasmīgāk varētu savlaicīgi diagnosticēt bērnus ar mācīšanās traucējumiem un sniegt viņiem nepieciešamo atbalstu, 30. un 31. oktobrī Skaistkalnes vidusskolā tika organizēti kursi „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Iekļaujošās izglītības veicināšana valstī”. Kursu mērķis: Radīt iespēju vispārizglītojošo skolu pedagogiem pilnveidot nepieciešamās zināšanas un prasmes darbam ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, sniegt ieteikumus sākumskolas un pamatskolas pedagogiem, izvēloties mācību un korekcijas metodes atbilstoši izglītojamo vajadzībām, tādejādi sagatavot vispārizglītojošo skolu pedagogus iekļaujošās izglītības procesam.
     Kursos piedalījās 26 pedagogi no visām Vecumnieku novada skolām. Kursus vadīja Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra pedagogi. Pirmajā dienā psiholoģe, psiholoģijas maģistrante Inita Kriškovska iepazīstināja ar mācīšanās traucējumu izpēti, diagnosticēšanu un atbalsta pasākumiem. Latviešu valodas un literatūras skolotājs, filoloģijas doktorants Uldis Veihmanis paplašināja pedagogu zināšanas par kreatīvās domāšanas attīstīšanu. Skolotāja Vita Bladiko visus iesaistīja praktiskā nodarbībā, lai labāk izprastu sensorās uztveres traucējumus un to ietekmi uz mācīšanās spējām. Kursu dalībnieki saņēma metodisko materiālu „Spēles un vingrinājumi, kas attīsta sensoro uztveri”.
      Otrajā dienā sociālais pedagogs Signe Zeidaka analizēja sociālpedagoģisko riska faktoru ietekmi uz skolēnu ar mācīšanās traucējumiem izglītības ieguves procesu. Latviešu valodas un literatūras un krievu valodas skolotāja Diāna Mačāne, matemātikas skolotāja Jolanta Dzintara, bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāja Irina Antonova iepazīstināja ar mācību priekšmetu apguves procesa pilnveidošanu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

Kursu klausītāji pozitīvi vērtēja kursu nodarbības: Kursi bija saturīgi, interesanti – vērtīgu atziņu apkopojums, kas palīdzēs darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Kursos dzirdētais palīdzēs izprast īpašos bērnus, saprast to, kā labāk strādāt, lai viņiem palīdzētu mācīties. Bija iespējams iepazīties ar dažādu pieredzi mācību procesa organizēšanā. Labi, ka teorētiskais materiāls tika papildināts ar piemēriem no skolas dzīves. Noderīgi būs arī lektoru izstrādātie metodiskie materiāli. Lektori kompetenti, profesionāļi savā jomā. Radās pārliecība, ka Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā strādā sava darba entuziasti, brīnišķīgi, radoši pedagogi, gaišas un pozitīvas personības. Paldies par patīkami un lietderīgi pavadīto laiku!
 
 
Autors Gunta Romanovska, Vecumnieku novada skolu direktoru vietnieku MA vadītāja
 
 

Laiks no 14. – 21.oktobrim skolā pagāja ar moto „Mēs par atbildīgu un brīvu dzīvesveidu!”.

Pirmdien, 14. oktobrī, ar 6. - 7.klašu skolniekiem tikās Rīgas Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas vecākā inspektore I.Rande, pārrunājot par bērnu tiesībām un pienākumiem, drošību, atbildību un noteikumu ievērošanu.

Savukārt, 15. un 16.oktobrī sociālais pedagogs S.Zeidaka vadīja nodarbības par veselīgu dzīvesveidu 4. - 5.klašu skolēniem.

17.oktobrī notika plakātu konkursa „Mēs par veselīgu un no atkarībām brīvu dzīvesveidu” noslēguma pasākums, kurā 6. - 9.klašu skolnieki prezentēja klašu sagatavotos plakātus. Pasākumu vadīja sociālais pedagogs S.Zeidaka kopā ar RD LD VP Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas galveno speciālisti I.Grietēnu. Skolēniem bija iespēja piedalīties arī papildus konkursā un, atbildot uz jautājumiem par atkarībām un bērnu tiesībām un pienākumiem, iegūt vēl papildus balviņas. Ar skolēnu sagatavotajiem plakātiem 18.novembrī tika iekārtota mini izstāde skolas 1.stāvā. Liels paldies visām klasēm par ieguldīto radošo darbu un attieksmi plakātu veidošanā!

Pasākumu noslēdza 21.oktobra nodarbības 1. – 4. klašu skolniekiem ar Rīgas Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas vecāko inspektori A.Lilienfeldi. Mazajiem skolēniem bija iespēja noskatīties filmiņas un pārrunāt par drošu un atbildīgu uzvedību gan skolā, gan uz ielas.

Aprakstu sagatavoja sociālais pedagogs S.Zeidaka

 

<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

8 lapa no 28